A toc de campana (V)

Dr. Eduard Junyent i Subirà (1901-1978)


UNA CARTA TESTIMONIAL SOBRE EL NOSTRE PATRIMONI

En ocasió de l'acabament de les obres de la part superior del campanar de la Catedral -any 1976- hem pogut seguir la traça d'una carta adreçada al Patronat d'Estudis Osonencs en la que un vigatà feia notar els seus dubtes sobre el coronament de l'obra del campanar; concretament el cimbori, els embigats i la inclinació final del seu teulat. La resposta a aquesta carta la va fer el Dr. Eduard Junyent el mateix impulsor de l'obra d'obertura dels finestrals del cloquer. Finestrals tapiats l'any 1428 degut a un terratrèmol que aterrà molts campanars de de la nostra comarca i el ripollès.  Junyent recollia amb aquesta obra el testimoni de Josep Serra i Campdelacreu (1848 - 1901)  -antic cronista de la ciutat- que en un llibret de postals de Vic titulat ALBUM GUIA  DE VICH  (1895) dedicat al seu fill Hermenegild va expressar-se d'aquesta manera " L'admiració serà més gran  (referint-se al vell cloquer) el dia en que com ja s'ha intentat assegurant llur solidesa, s'obrissin llurs finestrals cegats i coronant-lo dignament fos objecte d'una respectuosa i completa restauració". 

Comentaris

Entrades populars