La primera biblioteca pública de la ciutat

 

Memòria Digital de Catalunya. Fons Joan Gómez Escofet.


ELVIRA MOLAS I PRADELL
Biblioteca Popular Jaume Balmes-Vic: 1931-1981. Diputació de Barcelona, 1981 (Imp. Casa Caritat).


«El dia 26 de maig de 1915 la Mancomunitat de Catalunya va prendre l'acord de crear les Biblioteques Populars.

Els concursos oberts per la Mancomunitat entre les localitats de Catalunya per a l'adjudicació de Biblioteques varen tenir un ampli ressò a la ciutat de Vic. El 19 d'octubre de 1916, mossèn Miquel Vilatimó, en un article publicat a la Gazeta de Vich, titulat Per la Cultura de la nostra Ciutat, dóna  una àmplia informació sobre la creació i finalitat d'aquestes Biblioteques i ens assabenta de la sol·licitud que el Centre Excursionista va presentar a l'Ajuntament pregant-li que prengués part en aquell concurs. El mateix diari en l'edició del 13 de juliol de 1918 diu: la ciutat de Vich, que sempre ha amat la cultura y ha volgut contribuir al moviment espiritual de tot Catalunya, no podia deixar de pendre part en els concursos oberts en sol·licitació d'una Biblioteca.

L'Ajuntament de Vic va concórrer en el 2n concurs convocat el 28 de octubre de 1916. Per decisió del Consell Permanent de la Mancomunitat del 7 de desembre del mateix any li fou concedida una Biblioteca de primer grau.

El lloc destinat a construir-la era situat al carrer Manlleu, al costat del Col·legi de Sant Miquel. El dia 14 de juliol de 1918 es va posar amb gran solemnitat la primera pedra. Van assistir-hi el Director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat, Eugeni d'Ors, i d'altres personalitats.

Per una sèrie de circumstàncies no fou possible tirar aquest projecte endavant. L'any 1922, l'Ajuntament, en sessió del 4 de gener, i la Junta Municipal, en la del 22 de febrer, acordaren instal·lar-la en uns terrenys situats entre els carrers de Sant Miquel, del Cloquer i de l'Escola, actualment Plaça del Bisbe Oliba, previ enderrocament d'uns edificis que l'Ajuntament havia adquirit. La Mancomunitat va aprovar el projecte i es va passar a construir l'edifici.

La seva inauguració era prevista per a l'any 1924. Solament faltava fixar la data. El mobiliari que li era destinat fou exhibit a l'Exposició del Moble de Barcelona de l'any 1923, com a mostra de la decoració de les Biblioteques Populars. Els llibres eren també adquirits, però el Cop d'Estat de l'any 1923, que va portar l'adveniment de la Dictadura i la dissolució de la Mancomunitat, va ocasionar que es desistís de fer la Biblioteca a Vic.

[...] Però el projecte que semblava ja abandonat es reprengué.

[...] Es va inaugurar el dia 29 de març de l'any 1931. Presidiren l'acte el Dr. Joan Perelló, bisbe de la diòcesi; el Sr. Joan Maluquer, president de la Diputació Provincial de Barcelona; el Sr. Ramon Calderó, alcalde de Vic, i el director del Servei de Biblioteques Populars, Sr. Jordi Rubió...»

Inauguració de la biblioteca. 29 març 1931Fragment del Dietari de la Biblioteca.


____________________
P.S.: 
1. L'any 1961, el 2 de juliol, concretament, la Biblioteca es va traslladar a la Casa Fatjó, antigament Casa Bojons, on havia mort Jaume Balmes. L'any 1996 es van fusionar les dues biblioteques de caràcter públic que hi havia a Vic, la Biblioteca de la Caixa de Pensions (1929), i la Biblioteca Jaume Balmes (1931) en la que actualment és la Biblioteca Joan Triadú.

2. Elvira Molas i Pradell (Camprodon, 30 de març de 1927  –  Vic, 13 de setembre de 2016), va començar a treballar a la Biblioteca Jaume Balmes l'any 1949 i en va ser la directora de l'any 1966 fins a la seva jubilació, l'any 1991.


La darrera visita de l'Elvira Molas a la Biblioteca Joan Triadú

Comentaris

Entrades populars